„FAGUM NOVI“ d.o.o. ZVORNIK

Proizvodni program

Proizvodni program preduzeća „Fagum Novi“

1

Antiabrazivna i antikorozivna zaštita površina elastomerima

Izrada delova od gume i u kompoziciji guma-metal za antiabrazivnu i antikorozivnu zaštitu mašina, uređaja i opreme u rudnicima, flotacijama i separacijama, i u hemijskoj industiji građevinskog materijala i to:

 • Gumene obloge za flotacione mlinove
 • Gumeni rotacioni i stacionarni delovi flotacionihsubaeracijskih mašina i atricionih mašina,
 • Gumeni rotacioni i stacionarni delovi horizontalnih i vertikalnih pumpi za transport hidromešavine,
 • Gumirani izmenljivi delovi hidrociklona za klasiranje i koncentraciju hidromešavine,
 • Gumiranje ventila za sisteme transporta hidromešavine,
 • Gumirane armirane cevi sa čeličnim prirubnicama za transport hidromešavine.

Pogledajte katalog proizvoda

2

Elastična zaštita pristaništa i plovnih objekata

 • Gumeni lučki i brodski odbojnici za apsorpciju kinetičke energije u fazi pristajanja brodova
 • Prstenasti, cilindrični, polucilindrični i trapezni gumeni odbojnici
 • Gumeni bokoštitnici prstenastog, cilindričnog oblika, prizmatičnog otvorenog i zatvorenog tipa, te ručni cilindrični bokoštitnici za plovne objekte
 • Gumiranje ležajeva za vratila brodskog propelera
 • Gumeni specijalni odbojnici po zahtevu kupca

Pogledajte katalog proizvoda

3

Elastično temeljenje mašina, uređaja i opreme

Za prigušenje vibracija, buke i indirektnih udara na mašinama, uređajima i opremi skloništa za:

 • Mašine i uređaje
 • Dizel agregate
 • Elektroagregate
 • Kompresorski agregat i pumpe
 • Ležaje i sedišta u skloništima
 • Svetiljke raznih tipova
 • Elektroinstalacione i vodoinstalacione uredjaje.

Pogledajte katalog proizvoda

4

Proizvodnja gumeno-tehničke robe i drugih delova od gume i u kompoziciji guma-metal specijalne namene, te ostali proizvodi na zahtev kupca

 • Zaptivni materijal
 • Amortizeri
 • Gumene opruge za automobilsku industriju
 • Silen blokovi i sendvič amortizeri
 • Elastični spojevi-kompenzatori
 • Membrane
 • Gumene cevi za drvno-prerađivačku i hemijsku industriju

Pogledajte katalog proizvoda