O nama

Tradicija kao garancija kvaliteta

onama2

„Fagum Novi“ osnovan je 2. februara 2011. godine kao porodična firma sa sedištem u Karakaju, opština Zvornik, Bosna i Hercegovina. Osnovna delatnost „Faguma Novog“ je proizvodnja artikala od gume. Ovaj proizvodni program nastavak je poslova koji su činili osnovnu delatnost AD „Faguma“ Zvornik, koji je osnovan kao zanatska radionica još davne 1963. godine.

Proizvodnja te zanatske radionice zasnivala se na ručnoj izradi proizvoda od gume, pretežno za potrebe rudnika bakra, olova i cinka, kao i za potrebe luka na morima i rekama, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu (Libija, Alžir, Egipat). Potrebe za proizvodnim programom „Faguma“, kao jedinstvenim u regionu a i šire, sve više i više su se povećavale, pa je ovo preduzeće posebnu pažnju posvetilo modernizaciji. Tako se sa ručne izrade proizvoda prešlo na mašinsku proizvodnju i na taj način je preduzeće višestruko povećalo proizvodnju, čime su zadovoljene potrebe tržišta u pogledu količine i kvaliteta, koji je bio na zavidnom nivou.

U postupku transformacije privrednih subjekata u bivšoj Jugoslaviji „Fagum“ je postao sastavni deo Rudarsko topioničarskog basena Bor. I dalje se modernizovao uz svoje inovacije. U zavisnosti od nastalih okolnosti ovo preduzeće se više puta transformisalo u razne oblike poslovnog subjekta – od zanatske radionice do Akcionarskog društva.

Kao posledicu događaja devedesetih godina prošlog veka „Fagum“ je nastavio samostalno da posluje s istim proizvodnim programom, sve do početka 2011. godine, kada je iz poznatih razloga njegovo poslovanje otežano, tako da nije mogao ispunjavati svoje obaveze, pa je svoju imovinu, nepokretnu (objekte) i pokretnu (mašine i opremu) dao u zakup „Fagumu Novom“ koji je uspešno nastavio proizvodni program „Faguma“.

Godine 2015. preduzeće „Fagum Novi“ kupilo je imovinu Akcionarskog društva „Fagum“ sa kojom sledi razrađeni proizvodni program uz znatna poboljšanja radnih procesa i ozbiljnih namera za njihovim proširenjem – novim proizvodima.

Postojeći objekti preduzeća odmah su adaptirani, a priprema se dokumentacija i za izradu novih objekata.

Poseban angažman vrši se na izboru nove tehnološke opreme kojom će se u potpunosti zadovoljiti savremeni zahtevi poslovnih partnera.

U cilju proširenja proizvodnog programa i obezbeđenja nove tehnološke opreme „Fagum Novi“ je angažovao vodeće tehnologe iz renomiranih fabrika gumenih proizvoda.
Ostvarivanje ovih ciljeva pratiće i angažovanje novih radnika čime će rejting ovog preduzeća znatno porasti.
Planirane ciljeve „Fagum Novi“ će ostvariti u roku od jedne godine nakon prikupljene dokumentacije koja prati planirane ciljeve.

Preduzeće „Fagum Novi“ je pored proizvodnog programa u svom radnom procesu spreman na saradnju s evropskim poslovnim subjektima koji su zainteresovani za njihovu proizvodnju, kao i druge usluge u Bosni i Hercegovini.

Cilj iznošenja ovih podataka u javnost jeste bliže upoznavanje zainteresovanih o „Fagumu Novom“, njegovim proizvodnim programom i namerama za proširenje istog uz izgradnju novih objekata i nabavku nove opreme.

Fagum Novi za rudarsku industriju

„Fagum Novi“ bavi se antiabrazivnom i antikorozivnom zaštitom površina elastomerima za rudnike i flotacije obojenih metala i nemetala.
To podrazumeva izradu delova od gume i u kompoziciji guma-metal za antiabrazivnu i antikorozivnu zaštitu mašina, uređaja i opreme u rudnicima, flotacijama i separacijama i to:

 • Gumene obloge za flotacione mlinove,
 • Gumeni rotacioni i stacionarni delovi flotacionih subaeracijskih mašina i atricionih mašina,
 • Gumeni rotacioni i stacionarni delovi horizontalnih i vertikalnih pumpi za transport hidromešavine,
 • Gumirani izmenljivi delovi hidrociklona za klasiranje i koncentraciju hidromešavine,
 • Gumiranje ventila za sisteme transporta hidromešavine,
 • Gumirane armirane cevi sa čeličnim prirubnicama za transport hidromešavine,
 • Zaštita gumeno metalnim pločama prosipnih mesta bunkera i drugih površina izloženih intenzivnoj abraziji,
 • Proizvodnja gumenih rešetki i sita.

Fagum Novi za brodarsku industriju

Preduzeće „Fagum Novi“ bavi se elastičnom zaštitom pristaništa i plovnih objekata. To podrazumeva izradu delova od gume i u kompoziciji guma kao što su:

 • Gumeni lučki i brodski odbojnici za apsorpciju kinetičke energije u fazi pristajanja brodova,
 • Prstenasti, cilindrični, polucilindrični i trapezni gumeni odbojnici,
 • Gumeni bokoštitnici prstenastog, cilindričnog oblika, prizmatičnog otvorenog i zatvorenog tipa, te ručni cilindrični bokoštitnici za plovne objekte,
 • Gumiranje ležajeva za vratila brodskog propelera,
 • Specijalni gumeni odbojnici po zahtevu kupca.